Παράλειψη πλοήγησης;
 

Η AIG έχει δημιουργήσει πρωτοποριακές ασφαλιστικές λύσεις για τους επαγγελματίες που επιθυμούν προστασία από πραγματικές ή επικαλούμενες αξιώσεις τρίτων.

Η Εταιρία μας βρίσκεται δίπλα στους ασφαλισμένους επαγγελματίες είτε για να αναλάβει τις δαπάνες υπεράσπισης τους, είτε για να τους βοηθήσει στον εξώδικο διακανονισμό αξιώσεων, είτε για να καταβάλλει την αποζημίωση για λογαριασμό τους.

Οι ασφαλιστικοί όροι είναι προσαρμοσμένοι στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επαγγελματικής κατηγορίας και παρέχονται στην πλειοψηφία τους είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα.

 

Ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης

Το πρόγραμμα ασφάλισης "Γενικής Αστικής Ευθύνης" της AIG προσφέρει πλήρη κάλυψη των επιχειρήσεων για απαιτήσεις και αποζημιώσεις από την δραστηριότητα της επιχείρησης και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί.

Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης

Οι Επαγγελματίες στο χώρο των υπηρεσιών κατέχουν γνώσεις, εμπειρία και ικανότητες που η κοινωνία μας αναγνωρίζει ότι είναι μεγάλης αξίας. Ο τομέας των υπηρεσιών όμως χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και στενούς χρονικούς περιορισμούς και μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι επαγγελματίες του χώρου οφείλουν να παρέχουν υπηρεσίες με το μέγιστο βαθμό επιμέλειας.