Παράλειψη πλοήγησης;
 

Παγκόσμιος Ηγέτης στην Ασφάλιση Μεταφορών

Μεταφορές Εμπορευμάτων και Ευθύνες Θαλάσσιων Εργασιών

Ομάδα ανάληψης κινδύνων με τεχνογνωσία και υψηλό βαθμό αυτονομίας, γεγονός που σημαίνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ασφαλιστικών αποφάσεων λαμβάνεται σε τοπικό επίπεδο.

Ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης

Το πρόγραμμα ασφάλισης "Γενικής Αστικής Ευθύνης" της AIG προσφέρει πλήρη κάλυψη των επιχειρήσεων για απαιτήσεις και αποζημιώσεις από την δραστηριότητα της επιχείρησης και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί.