Παράλειψη πλοήγησης;
 

Πιο αναλυτικά

Το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά βιώνει μία συνεχή αλλαγή σε θέματα ασφάλειας, με τις απαγωγές, την απαίτηση λύτρων και τους εκβιασμούς να κάνουν την εμφάνιση τους ολοένα και πιο συχνά σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Απευθύνεται σε

Επώνυμους και εύκολα αναγνωρίσιμους ιδιώτες, ιδιώτες που διαχειρίζονται ή κατέχουν πρόσβαση σε μεγάλα χρηματικά ποσά, είτε σε εταιρικό είτε σε ιδιωτικό επίπεδο, ιδιώτες και στελέχη που ταξιδεύουν σε χώρες υψηλού κινδύνου και εργαζομένους σε κέντρα λήψης σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων.

Χαρακτηριστικά

Το συμβόλαιο ενεροποιείται στις εξής περιπτώσεις:

  • Απαγωγή
  • Απειλή/εκβιασμός
  • Παράνομη Κράτηση
  • Πειρατεία σε μέσα μεταφοράς

Καλύψεις

Κατά τη διάρκεια ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων περιστατικών καλύπτονται ενδεικτικά τα εξής έξοδα:

  • Απεριόριστα έξοδα αμοιβών εξειδικευμένων Συμβούλων Διαχείρισης Κρίσεων
  • Πληρωμή λύτρων
  • Απώλεια λύτρων κατά τη μεταφορά τους
  • Αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ζωής

Μετά το τέλος του περιστατικού καλύπτονται έξοδα ψυχικής, σωματικής και οικονομικής αποκατάστασης.

Στο εταιρικό πρόγραμμα ασφάλισης καλύπτονται επιπλέον:

  • Απώλεια εσόδων από τη διακοπή εργασιών
  • Εύλογα νομικά έξοδα

Σχετικά Έντυπα