Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τις δύο νέες ασφαλιστικές εταιρίες της AIG στην Ευρώπη την American International Group UK Limited (AIG UK) στο Λονδίνο, και την AIG Europe AE (AESA), με έδρα το Λουξεμβούργο, η οποία τέθηκε σε λειτουργία την 1η Δεκεμβρίου 2018. Η αναδιάρθρωση πραγματοποιήθηκε μέσω  μεταβίβασης της ασφαλιστικής δραστηριότητας από την AIG Europe Limited (AEL) στην AIG UK και την AESA και της διασυνοριακής συγχώνευσης και απορρόφησης της AEL από την AESA, όπως εγκρίθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας στις 25 Οκτωβρίου 2018.

Η δομή των δύο ανωτέρω εταιριών, μας επιτρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες των πελατών μας και εγγυάται ασφάλεια για τους ασφαλισμένους της AEL μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο ιστότοπος δημιουργήθηκε πριν από την ανωτέρω αναφερόμενη μεταβίβαση προκειμένου να παρέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη νομική αναδιάρθρωση που ολοκληρώθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2018. Θα εξακολουθήσετε να έχετε τη δυνατότητα να βρίσκετε χρήσιμες πληροφορίες και διαδικτυακούς συνδέσμους σχετικά με την αναδιάρθρωση παρακάτω. 

Κάντε κλικ εδώ για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών της AIG

Πληροφορίες για το Brexit

Η AIG λειτουργεί σήμερα στην Ευρώπη μέσω ενός νομικού προσώπου: της AIG Europe Limited (AEL), μιας ασφαλιστικής εταιρείας του Η.Β. με υποκαταστήματα σε όλη την Ευρώπη.  Αναδιαρθρώνουμε την AEL ως απάντηση στην απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση (κοινώς γνωστή ως «Brexit»). Με την αναδιάρθρωση, επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τους αντισυμβαλλόμενούς μας στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ολόκληρη την Ευρώπη μετά από το Brexit.

Σε αυτές τις σελίδες, θα βρείτε:

 

 

 

 

 

 

Υπόβαθρο

  • Τον Μάρτιο του 2017, ανακοινώσαμε την αποφασιστική μας κίνηση να δημιουργήσουμε μια νέα ευρωπαϊκή ασφαλιστική εταιρεία με έδρα στο Λουξεμβούργο.  Από τον Δεκέμβριο του 2018, η AIG προτείνει να έχει δύο ασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρώπη - μία στο Η.Β. για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων του Η.Β. και μία στο Λουξεμβούργο για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στον ΕΟΧ και την Ελβετία, η οποία θα έχει υποκαταστήματα σε ολόκληρο τον ΕΟΧ και την Ελβετία.
  • Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης, η AIG θα μεταβιβάσει όλες τις υπάρχουσες ασφαλιστικές εργασίες της AEL στη νέα ασφαλιστική εταιρεία του Η.Β. και ταυτόχρονα θα μεταβιβάσει τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις της AEL στη νέα εταιρεία του Λουξεμβούργου. 
  • Η προτεινόμενη αναδιάρθρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας νομικής διαδικασίας που θα συνδυάζει τη μεταβίβαση ασφαλιστικών εργασιών (γνωστή ως Μεταβίβαση Μέρους VII) και μια διασυνοριακή συγχώνευση, η οποία υπόκειται σε κανονιστικές και δικαστικές εγκρίσεις.  Θα στέλνουμε επιστολές στους αντισυμβαλλόμενους, τους απαιτούντες αποζημίωση, τους πράκτορες/μεσίτες και άλλους ενδιαφερόμενους από τον Απρίλιο του 2018, για να παράσχουμε λεπτομέρειες για την προτεινόμενη αναδιάρθρωση και πώς μπορεί να τους επηρεάσει.
  • Μετά την αναδιάρθρωση, η AIG θα έχει ένα νομικό πρόσωπο στο Η.Β. για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στο Η.Β. και ένα στο Λουξεμβούργο για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στις χώρες του ΕΟΧ και την Ελβετία μέσω του δικτύου των υποκαταστημάτων της

 Σας προτείνουμε να επισκέπτεστε κατά καιρούς αυτό τον ιστότοπο, επειδή θα διατίθενται περισσότερες πληροφορίες καθώς θα εξελίσσονται τα σχέδια αναδιάρθρωσής μας.  Παρακαλούμε δείτε την ενότητα Συχνών Ερωτήσεων για να κατανοήσετε καλύτερα τα σχέδιά μας 

Συχνές Ερωτήσεις

Η AIG λειτουργεί επί του παρόντος στην Ευρώπη μέσω της AIG Europe Limited (AEL), μιας ασφαλιστικής εταιρείας που έχει συσταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.) και έχει εγκριθεί από την Εποπτεύουσα Αρχή Κανονισμών (PRA) και ελέγχεται από την PRA και την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA). Προτείνουμε τη μεταβίβαση όλων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της AEL σε δύο πρόσφατα εξουσιοδοτημένες ασφαλιστικές εταιρείες του Ομίλου AIG (η Προτεινόμενη Μεταβίβαση). Οι δύο πρόσφατα εξουσιοδοτημένες ασφαλιστικές εταιρείες είναι η American International Group UK Limited (AIG UK) και η AIG Europe SA (AIG Europe). Όλες οι σχετιζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις της AEL στο Η.Β. θα μεταβιβαστούν στην AIG UK και όλες οι σχετικές με την Ευρώπη ασφαλιστικές επιχειρήσεις της AEL θα μεταβιβαστούν στην AIG Europe

Η Προτεινόμενη Μεταβίβαση αποτελεί μέρος της αναδιάρθρωσης που εφαρμόζει η AIG Group ως απάντηση στην απόφαση του λαού του Ηνωμένου Βασιλείου να εγκαταλείψει την ΕΕ (EU) (γνωστή κοινώς ως «Brexit»). Η διαδικασία Brexit θα έχει ως αποτέλεσμα το Ηνωμένο Βασίλειο να εγκαταλείψει την ΕΕ στις 29 Μαρτίου 2019. Αναλαμβάνουμε την Προτεινόμενη Μεταβίβαση ως μέρος της ευρείας μας αναδιάρθρωσης, για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τους υφιστάμενους αντισυμβαλλομένους μας και να διεξάγουμε νέες ασφαλιστικές εργασίες στην Ευρώπη μετά από το Brexit.

Η Προτεινόμενη Μεταβίβαση θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας συνδυασμένης μεταβίβασης ασφαλιστικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το Μέρος VII του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 (FSMA) και μιας διασυνοριακής συγχώνευσης βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις (Συγχώνευση). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομική διαδικασία θα δοθούν τον Μάρτιο του 2018.

Αναμένεται ότι η Προτεινόμενη Μεταβίβαση θα τεθεί σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2018. Θα επικοινωνήσουμε με τους αντισυμβαλλόμενους, τους απαιτούντες αποζημιώσεις, καθώς και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη από τον Απρίλιο του 2018 και μετά για να τους παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Προτεινόμενη Μεταβίβαση, λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορούν να προβούν σε σχόλια ή ερωτήσεις και τα δικαιώματα που έχουν εάν πιστεύουν ότι μπορεί να επηρεαστούν δυσμενώς από την Προτεινόμενη Μεταβίβαση. 

Η απόφαση της AIG να μεταφέρει τη νέα ευρωπαϊκή έδρα της στο Λουξεμβούργο λήφθηκε για έναν συνδυασμό λόγων μετά από ενδελεχή ανασκόπηση πιθανών τοποθεσιών. Η πλειονότητα των εργασιών που θα πραγματοποιήσουμε από το νομικό πρόσωπο του Λουξεμβούργου θα είναι στην ηπειρωτική Ευρώπη και η γεωγραφική θέση του Λουξεμβούργου στην καρδιά της ευρωπαϊκής αγοράς αποτελεί πλεονέκτημα. Το Λουξεμβούργο είναι βασικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει σταθερή οικονομία, έναν έμπειρο και ευυπόληπτο κανονιστικό φορέα ασφαλίσεων και αποτελεί κόμβο για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες γενικά. Η AIG Europe θα διέπεται από το πλαίσιο που θεσπίστηκε από τη συνθήκη Solvency II, όπως εφαρμόζεται στο Λουξεμβούργο, παρέχοντας στους αντισυμβαλλόμενους υψηλό επίπεδο προστασίας

Η AIG Europe έχει συσταθεί στο Λουξεμβούργο και θα λειτουργεί από την έδρα της στην πόλη του Λουξεμβούργου. Αυτό το νομικό πρόσωπο θα εξουσιοδοτηθεί από τον κανονιστικό φορέα ασφαλιστικών εταιρειών του Λουξεμβούργου, το Commissariat aux Assurances (CAA). Αυτό το νομικό πρόσωπο είναι μια εταιρεία του Ομίλου AIG και θα λειτουργεί ως νέα ευρωπαϊκή ασφαλιστική εταιρεία του Ομίλου AIG, προσφέροντας ασφαλιστικά προϊόντα και λύσεις σε όλη την ηπειρωτική Ευρώπη, όπως έκανε και πριν η AEL. Οι ίδιες ομάδες θα συνεχίσουν να παρέχουν εξειδικευμένες εκτιμήσεις κινδύνου και διεκπεραιώσεις απαιτήσεων αποζημίωσης όπως κάνουν τώρα και τα στοιχεία επικοινωνίας μας θα παραμείνουν τα ίδια.

Ναι. Η Προτεινόμενη Μεταβίβαση αφορά όλα τα συμβόλαια της AEL (συμπεριλαμβανομένων των συμβολαίων της στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον ΕΟΧ και τον υπόλοιπο κόσμο). Εάν το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και Ουαλίας (Ανώτατο Δικαστήριο) εγκρίνει την Προτεινόμενη Μεταβίβαση, η απόφασή του θα δεσμεύσει όλους τους αντισυμβαλλόμενους στα πλαίσια του αγγλικού δικαίου και θα αναγνωριστεί σε όλες τις άλλες δικαιοδοσίες του ΕΟΧ.

Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που σχετίζεται με την Προτεινόμενη Μεταβίβαση επιδιώκει να διασφαλίσει την προστασία των συμφερόντων των αντισυμβαλλομένων και η ασφάλιση και οι παροχές για όλες τις ομάδες αντισυμβαλλομένων της AEL δεν θα επηρεαστούν ουσιωδώς. Ως μέρος της Προτεινόμενης Μεταβίβασης, τα συμφέροντα όλων των αντισυμβαλλομένων μας εξετάζονται από μια διεξοδική διαδικασία ελέγχου η οποία περιλαμβάνει:

  • το διορισμό ενός Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα για την παραγωγή μιας έκθεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο της Προτεινόμενης Μεταβίβασης στους ασφαλισμένους·
  • τη δυνατότητα για τους αντισυμβαλλόμενους και τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν αντιρρήσεις ή να εκφράσουν οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με την Προτεινόμενη Μεταβίβαση, είτε στο Ανώτατο Δικαστήριο είτε στην AIG και στη συνέχεια οι εν λόγω ανησυχίες θα κοινοποιηθούν στην PRA, την FCA, τον Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα και το Ανώτατο Δικαστήριο·
  • στενές διαβουλεύσεις με την PRA και την FCA, οι οποίες θα παράσχουν επίσης μια έκθεση σχετικά με την Προτεινόμενη Μεταβίβαση στο Ανώτατο Δικαστήριο·
  • την έγκριση της Προτεινόμενης Μεταβίβασης από το Ανώτατο Δικαστήριο

Παρακολουθούμε προσεκτικά τις πολιτικές εξελίξεις και θα τις εξετάσουμε εάν προσφέρουν ένα πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και δομή για τις μελλοντικές σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρώπη.  Η τρέχουσα προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τους υφιστάμενους αντισυμβαλλομένους μας και να διεξάγουμε νέες ασφαλιστικές εργασίες στην Ευρώπη μετά το Brexit.  Συνεπώς, δεν προβλέπουμε επί του παρόντος καμία αλλαγή στα σχέδια αναδιάρθρωσής μας.