1 Εσείς και
το αυτοκίνητό σας
2 Ασφαλιστική
κάλυψη
3 Στοιχεία ιδιοκτήτη
και οδηγού
4 Επιβεβαίωση
και πληρωμή