Η AIG με μία ματιά

Σχετικά με την AIG

Η American International Group Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργανισμός. Oι εταιρίες/μέλη της AIG παρέχουν  ένα ευρύ φάσμα ασφαλίσεων τα οποία είναι σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, σε περίπου 70 χώρες και δικαιοδοσίες, να προστατέψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και να τους παρέχουν τα μέσα να διαχειριστούν ενδεχόμενους κινδύνους. Η AIG είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

AIG είναι η εμπορική ονομασία των παγκόσμιων ασφαλιστικών υπηρεσιών της American International Group, Inc. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται από θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρίες της American International Group, Inc. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες  ενδέχεται να μην διατίθενται σε κάθε χώρα ή δικαιοδοσία και  οι καλύψεις διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης. Μη ασφαλιστικές υπηρεσίες και προϊόντα ενδέχεται να παρέχονται από ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα. Ορισμένα ασφαλιστικά προϊόντα γενικών ασφαλίσεων ενδέχεται να παρέχονται από πρόσθετο ασφαλιστικό φορέα.

Η AIG Europe S.A. είναι ασφαλιστική επιχείρηση με αριθμό μητρώου εταιρείας B 218806 του Εμπορικού Μητρώου και Μητρώου Εταιρειών (R.C.S.) Λουξεμβούργου. Η AIG Europe S.A. έχει την έδρα της στη διεύθυνση 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, http://www.aig.lu/. Η AIG Europe S.A. είναι εγκεκριμένη από το Υπουργείο Οικονομικών του Λουξεμβούργου και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ασφαλίσεων, 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, GD de Luxembourg, Τηλ.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. H AIG Europe S.A. (Υποκατάστημα Ελλάδος) είναι εγκατεστημένη επί της Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα και έχει αρ. ΓΕΜΗ 147135660001, ΑΦΜ 996898851, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών