Παράλειψη πλοήγησης;
 

Σχετικά με την AIG

Η American International Group Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1919 και σήμερα παρέχει Γενικές Ασφαλίσεις, Προϊόντα Ζωής και Συνταξιοδότησης, Ασφάλιση Ενυπόθηκων Δανείων και άλλες χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες σε πελάτες σε περισσότερες από 80 χώρες και δικαιοδοσίες. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας είναι σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες να προστατέψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, να τους παρέχουν τα μέσα να διαχειριστούν ενδεχόμενους κινδύνους και να καλύψουν τις συνταξιοδοτικές τους ανάγκες. Η AIG είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Τόκυο.

H AIG είναι η εμπορική ονομασία των παγκόσμιων ασφαλιστικών υπηρεσιών της AIG Inc που καλύπτει τους κλάδους περιουσίας, αστικής ευθύνης, ζωής και συνταξιοδότησης καθώς και τις γενικές ασφαλίσεις του ομίλου American International Group, Inc. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται από θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρίες του American International Group, Inc. και ενδέχεται να μην διατίθενται σε κάθε χώρα. Οι καλύψεις διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης. Μη ασφαλιστικές υπηρεσίες και προϊόντα ενδέχεται να παρέχονται από ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα. Ορισμένα ασφαλιστικά προϊόντα γενικών ασφαλίσεων ενδέχεται να παρέχονται από πρόσθετο ασφαλιστικό φορέα.

Η AIG Europe S.A. είναι ασφαλιστική επιχείρηση με αριθμό μητρώου εταιρείας B 218806 στο Εμπορικό Μητρώο και Μητρώο Εταιρειών (R.C.S.) Λουξεμβούργου. Η AIG Europe S.A. έχει την έδρα της στη διεύθυνση 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. Νόμιμος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται από την AIG Europe S.A. (Υποκατάστημα Ελλάδος) με αρ. ΓΕΜΗ 147135660001, ΑΦΜ 996898851 και έδρα Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα, έχει διορισθεί, σύμφωνα με το Άρθρο 115 παρ. 3 (β) του Ν. 4364/2016, η AIG ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, με καταχωρημένη έδρα στη διεύθυνση Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4698801000 και ΑΦΜ 999843415, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών.