Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στην AIG δεσμευόμαστε να έχουμε μία θετική επίδραση στις κοινωνίες στις οποίες δρούμε, ζούμε και εξυπηρετούμε τους ασφαλισμένους μας.
Μέσα από προγράμματα που συνδυάζουν την τεχνογνωσία, την εμπειρία, τις γνώσεις μας αλλά και τον ενθουσιασμό των εργαζομένων μας, στηρίζουμε έμπρακτα οργανώσεις, ιδρύματα και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με έναν ή περισσότερους από τους εξής άξονες:

  • Ασφάλεια: Στόχος του ασφαλιστικού κλάδου είναι να κάνει τον κόσμο μας ένα πιο ασφαλές μέρος για όλους: με πιο ασφαλείς δρόμους για τους οδηγούς, με πιο ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζομένους, με πιο ασφαλείς κατοικίες για τους πολίτες
  • Προστασία: Μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα οικονομικής εκπαίδευσης, στόχος μας είναι να ενισχύσουμε το αίσθημα προστασίας των πολιτών
  • Ανακούφιση από καταστροφικούς κινδύνους: Σε περίπτωση μεγάλων καταστροφικών κινδύνων η AIG βρίσκεται δίπλα στις πληγείσες περιοχές και κοινότητες, βοηθώντας στην ανάκαμψη των πολιτών.