Παράλειψη πλοήγησης;
 

Giuseppe Zorgno

Διευθύνων Σύμβουλος 

Η πορεία του κ. Zorgno στην AIG ξεκινά το 1997, αρχικά μέσω της«Κανελλόπουλος – Αδαμαντιάδης Α.Ε.» που τότε αντιπροσώπευε την AIG στην Ελλάδα. Ξεκινώντας με καθήκοντα Προϊσταμένου των Τεχνικών Ασφαλίσεων αλλά και του Κλάδου των Χρηματοοικονομικών Απωλειών, ο κ. Zorgno ανέλαβε στη συνέχεια τη Διεύθυνση των Επιχειρηματικών Ασφαλίσεων. Το 2008 ανέλαβε καθήκοντα Chief Operating Officer, ενώ από το 2010 μέχρι και σήμερα ασκεί καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της AIG Ελλάς Α.Ε. Με μεγάλη πορεία στον ασφαλιστικό κλάδο, είχε εργαστεί στη Euromerchant Insurance Services AE και τη Willis Coroon στην Ελλάδα, καθώς και στην Panada Assicurazioni του Ομίλου ENI και τη Riunione Adriatica di Sicurta του Ομίλου Allianz στην Ιταλία. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και Πρόεδρος της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών. Έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου με επιπλέον κατευθύνσεις τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και το Marketing.

Παύλος Κανελλόπουλος

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Με την πορεία του στην AIG να ξεκινά το 1989 στη Νέα Υόρκη, ο κ.Κανελλόπουλος εργάστηκε αρχικά στον κλάδο Μεταφορών, πριν επιστρέψειλίγα χρόνια αργότερα στην Ελλάδα. Μετά την μετεγκατάστασή του στηνΑθήνα ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, ενώαπό το 2008 μέχρι και σήμερα ασκεί καθήκοντα Εκτελεστικού Αντιπροέδρουτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.Ο κ. Κανελλόπουλος έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων καιΠολιτικές Επιστήμες στο Κολλέγιο Connecticut Η.Π.Α. και Ασφαλιστικάστο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ).Είναι μέλος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, καθώς και τουΔιοικητικού Συμβουλίου και της Διοικούσας Επιτροπής τουΕλληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου.

Κώστας Καραχάλιος

Διευθυντής Αποζημιώσεων

Ο κ. Καραχάλιος ξεκίνησε να εργάζεται στην AIG το 1999, ως Προϊστάμενος του Τμήματος Αποζημιώσεων Προσωπικών Κινδύνων. Εργάστηκε συστηματικά για την αναβάθμιση των αποζημιώσεων όχι μόνο σε τεχνικά ζητήματα αλλά και στο επίπεδο εξυπηρέτησης, εισάγοντας υπηρεσίες ορόσημα για την AIG, όπως το EasyRepair. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά, μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Επικουρικού Κεφαλαίου, καθώς και εισηγητής του Ελληνικού ΙνστιτούτουΑσφαλιστικών Σπουδών σε θέματα διερεύνησης και καταπολέμησης της
ασφαλιστικής απάτης.

Αντώνης Παπαδόπουλος

Εμπορικός Διευθυντής

Ο κ. Παπαδόπουλος ασκεί καθήκοντα Εμπορικού Διευθυντή της εταιρίας από το 2012, έχοντας υπ’ ευθύνη του το σχεδιασμό και την εκτέλεση της εμπορικής στρατηγικής της εταιρίας, τη διαχείριση των σχέσεων του δικτύου των συνεργατών και των μεγάλων εταιρικών πελατών, το marketing και την εταιρική επικοινωνία. Προτού αναλάβει τα σημερινά του καθήκοντα, διετέλεσε μια μακρά πορεία στον Κλάδο των Προσωπικών Ασφαλίσεων της AIG, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Υπό την καθοδήγησή του, ο Κλάδος παρουσίασε μία ιδιαίτερα ανοδική πορεία, με αύξηση της παραγωγής και της κερδοφορίας, φτάνοντας να απαρτίζει την πλειοψηφία του χαρτοφυλακίου της εταιρίας στην Ελλάδα. Από το 2010 είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της AIG στην Ελλάδα, εκπροσωπώντας αρχικά τον Κλάδο των Προσωπικών Ασφαλίσεων και στη συνέχεια την Εμπορική Διεύθυνση. Έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Αυτοκινήτων και Πληροφορικής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Χρηματοοικονομικά, ο κ. Παπαδόπουλος είναι κάτοχος MSc in Finance από το Lancaster University και BSc in Business Administration από το Deree College.