Συνεργάτες

Συνεργάτες

Μήνυμα του Εμπορικού Διευθυντή

"Μερικά από τα βασικά πλεονεκτήματα της AIG είναι τα απαράμιλλα προϊόντα και υπηρεσίες, η τεχνογνωσία της, οι άνθρωποί της και η παγκόσμια παρουσία της με τις δυνατότητες που αυτή προσφέρει. Ωστόσο, αυτό που συνδέει όλα τα παραπάνω μεταξύ τους δεν είναι άλλο από τις σχέσεις με τους συνεργάτες μας.

Αυτή είναι και η αποστολή της Εμπορικής Διεύθυνσης: δημιουργούμε και αναπτύσσουμε τις σχέσεις με τους συνεργάτες μας, επικοινωνώντας τα πλεονεκτήματα των προϊόντων μας και τα σημεία υπεροχής μας. Χτίζουμε σχέσεις ουσιαστικής εμπιστοσύνης βρίσκοντας τις κατάλληλες λύσεις για τις ανάγκες τους και είμαστε δίπλα τους όποτε μας χρειάζονται. Δίνουμε τα κατάλληλα εκπαιδευτικά και πωλησιακά εργαλεία για να μπορέσουν να αναπτύξουν το χαρτοφυλάκιό τους και μαζί με αυτούς αναπτυσσόμαστε και εμείς.

Με εξωστρέφεια, καινοτομία και έμφαση στην άριστη εξυπηρέτηση είμαστε εδώ για να προσφέρουμε τη μεγαλύτερη δυνατή αξία στις σχέσεις μας γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί και μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα".

 

Σωτηρία Μαράκη

Head of Distribution

 

NEMO - Πλατφόρμα Συνεργατών

Για να συνδεθείτε στην εφαρμογή πρέπει αρχικά να ανοίξετε τον Φυλλομετρητή Ιστού (Browser) που χρησιμοποιείτε (προτείνεται ο Google Chrome) και να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση  https://www.insnemo.gr/

   

Αμοιβή Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Η AIG Europe S.A. (‘AIG’) εκτιμά την αξία του ρόλου των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην παροχή συμβουλών και συστάσεων προς τους  ασφαλιζόμενους και εν γένει τους αποζημιώνει ως αναγνώριση της συμμετοχής τους στη διαδικασία πώλησης. 

Παρακαλείστε να απευθύνεστε στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή για πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη αμοιβή που ενδέχεται να λάβει σε σχέση με την έκδοση του συμβολαίου σας.

Προμήθειες

Η AIG αποζημιώνει τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές με προμήθεια είτε συγκεκριμένου ποσού, είτε υπολογιζόμενη ως ποσοστό επί του ασφαλίστρου το οποίο καθορίζεται κατά το χρόνο της εκάστοτε αγοράς, ανανέωσης, τοποθέτησης ή εξυπηρέτησης ενός συγκεκριμένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Ενίοτε, η AIG ενδέχεται να συνάπτει συμφωνίες με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές για την παροχή πρόσθετης προμήθειας, από τη φύση της μη ενδεχόμενης. Όλες οι εν λόγω αμοιβές υπόκεινται στον έλεγχο της διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Επιχειρήσεων της AIG.

Ενδεχόμενη (υπό όρους) αποζημίωση

Η AIG, πέρα από προμήθεια, ενδέχεται επίσης να καταβάλει σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ενδεχόμενη (υπό όρους) αποζημίωση. Η ενδεχόμενηαποζημίωση βασίζεται συνήθως σε κριτήρια όπως, ο όγκος νέων πωλήσεων, ο συνολικός όγκος παραγωγής, ο συνδυασμός κλάδων ασφαλιστικής παραγωγής ή η συνολική κερδοφορία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχει τοποθετήσει ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Όλες οι εν λόγω αμοιβές υπόκεινται στον έλεγχο της διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Επιχειρήσεων της AIG.

Άλλες αποζημιώσεις

Η AIG ενδέχεται επίσης να συνάψει συμφωνίες με σκοπό την πρόσβαση σε πληροφορίες ή την δημιουργία στρατηγικής αλληλεπίδρασης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, έναντι αμοιβής. Εκτός συγκεκριμένων ασφαλιστικών συναλλαγών, η AIG ενδέχεται επίσης να λάβει υπηρεσίες για τις οποίες καταβάλει αμοιβή.

Η AIG ενδέχεται επίσης να καταβάλει αποζημίωση για τη διαφήμιση, την προώθηση ή την αγορά ασφαλιστικών προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω καναλιών τρίτων προσώπων.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμά μας αποτελεί και ένα από τα πιο ουσιώδη στοιχεία της σχέσης μας με τους συνεργάτες μας και έχει ως στόχο να τους βοηθήσει να γνωρίσουν καλύτερα τα προϊόντα μας, τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, τις διαδικασίες ανάληψης κινδύνων και αποζημιώσεων. Η πραγματοποίηση του γίνεται μέσω σεμιναρίων και εργαστηρίων, καθώς και της πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning).

Σεμινάρια και Εργαστήρια

Στα 15 χρόνια λειτουργίας του, το πρόγραμμα σεμιναρίων και εργαστηρίων μετρά πάνω από 200.000 ώρες εκπαίδευσης σε περισσότερους από 6.000 συνεργάτες. Η ομάδα εισηγητών αποτελείται από υψηλόβαθμα στελέχη της AIG αλλά και εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι αναπτύσσουν ειδικά θέματα ενδιαφέροντος, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε εξαμηνιαίους κύκλους στα γραφεία μας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.