Παράλειψη πλοήγησης;
 

 

Καθημερινά εξασφαλίζουμε την επιτυχία και το μέλλον επιχειρήσεων όπως η δική σας. Οι καλύψεις και οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, από μεγάλους πολυεθνικούς οργανισμούς με σύνθετες ανάγκες σε παγκόσμιο επίπεδο, μέχρι μικρότερες και μεσαίες επιχειρήσεις.Πέρα από προγράμματα για τους συνήθεις κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσει μία εταιρία, οι ασφαλιστικές λύσεις μας καλύπτουν σύγχρονες και πιο περίπλοκες απειλές, όπως οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι, η περιβαλλοντική μόλυνση, η ευθύνη των στελεχών διοίκησης κ.α.