Παράλειψη πλοήγησης;
 

Ασφάλεια Επαγγελματικού Ταξιδιού

Τα επαγγελματική ταξίδια στελεχών, συνεργατών και υπαλλήλων μιας επιχείρησης αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της.

Ομαδική Ασφάλιση Προσ. Ατυχήματος Εργαζόμενων

Διαθέτω μικρομεσαία επιχείρηση με εργατοτεχνικό ή/και υπαλληλικό προσωπικό. Επιθυμώ την ασφάλιση των εργαζομένων μου για να ενισχύσω την πιστότητά τους και για να διαφοροποιήσω την επιχείρησή μου απέναντι στον ανταγωνισμό.