Παράλειψη πλοήγησης;
 

SpecialtySolutions

Το SPECIALTYsolutions είναι ένα πρόγραμμα ειδικών ασφαλίσεων σχεδιασμένο για πελάτες εκτεθειμένους σε ασυνήθιστους ή περίπλοκους κινδύνους.

Ομαδική Ασφάλιση Προσ. Ατυχήματος Εργαζόμενων

Διαθέτω μικρομεσαία επιχείρηση με εργατοτεχνικό ή/και υπαλληλικό προσωπικό. Επιθυμώ την ασφάλιση των εργαζομένων μου για να ενισχύσω την πιστότητά τους και για να διαφοροποιήσω την επιχείρησή μου απέναντι στον ανταγωνισμό.

Ασφάλεια Επαγγελματικού Ταξιδιού

Τα επαγγελματική ταξίδια στελεχών, συνεργατών και υπαλλήλων μιας επιχείρησης αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της.