Ομαδική Ασφάλιση Προσ. Ατυχήματος Εργαζόμενων

Ομαδική Ασφάλιση Προσ. Ατυχήματος Εργαζόμενων

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαθέτω μικρομεσαία επιχείρηση με εργατοτεχνικό ή/και υπαλληλικό προσωπικό. 

Επιθυμώ την ασφάλιση των εργαζομένων μου για να ενισχύσω την πιστότητά τους και για να διαφοροποιήσω την επιχείρησή μου απέναντι στον ανταγωνισμό. 
Επιλέγω το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης προσωπικών ατυχημάτων εργαζομένων «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» της AIG.

Απευθύνεται σε

Εργαζόμενους μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ασχέτως ειδίκευσης.

Πλεονεκτήματα και Καλύψεις

Πλεονεκτήματα

  • Σημαντικές καλύψεις με αρκετά υψηλά όρια
  • Οικονομικό πρόγραμμα σε σχέση με τις παρεχόμενες καλύψεις
  • Οι καλύψεις ισχύουν 24 ώρες το 24ωρο στην Ελλάδα και οπουδήποτε αλλού
  • Το πρόγραμμα δεν διαχωρίζει τις τιμές ανάλογα με το επάγγελμα
  • Διαθέτει 3 προτιμολογημένα προγράμματα που καλύπτουν μεγάλη γκάμα αναγκών των πελατών
  • Έχει πολύ απλή διαδικασία.

Καλύψεις

  • Σημαντικές καλύψεις με αρκετά υψηλά όρια
  • Οικονομικά πρρογράμματα σε σχέση με τις παρεχόμενες καλύψεις
  • Οι καλύψεις ισχύουν 24 ώρες το 24ωρο στην Ελλάδα και οπουδήποτε αλλού
  • Πολύ απλές διαδικασίες.

Σχετικά Έντυπα