Ασφάλεια Επαγγελματικού Ταξιδιού

Ασφάλεια Επαγγελματικού Ταξιδιού

‘Έξυπνες’ λύσεις για ‘Ακριβούς’ ανθρώπους

Τα επαγγελματική ταξίδια στελεχών, συνεργατών και υπαλλήλων μιας επιχείρησης αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της. Οι συνθήκες εργασίας εκτός έδρας, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, κρύβουν συχνά πολλούς κινδύνους οι οποίου μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του στελέχους / ταξιδιώτη με όλα τα σχετικά επακόλουθα για τον ίδιο, την οικογένειά του και την ίδια την επιχείρηση.

Απευθύνεται σε

Στελέχη, συνεργάτες και υπαλλήλους μιας επιχείρησης που κάνουν επαγγελματικά ταξίδια.

Πλεονεκτήματα

Έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντός του προς το ανθρώπινο δυναμικό, επιπλέον προστασία με μοναδικές καλύψεις του προσωπικού που ταξιδεύει, φοροαπαλλαγή των ασφαλίστρων και συνεργασία με έμπειρο, διεθνή ασφαλιστικό φορέα.

Κάλυψη με πλούσιες παροχές, υψηλά όρια και ελάχιστες εξαιρέσεις, κάλυψη και άμεση πληρωμή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, συμπληρωματικές καλύψεις σε ήδη υπάρχοντα ατομικά ή ομαδικά συμβόλαια υγείας και Μοναδικές Υπηρεσίες Παγκόσμιας Βοήθειας Travel Guard  και Red24.

Καλύψεις

Αναλυτικά

Η AIG αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων, προσφέρει ουσιαστικές καλύψεις για όλους τους παραπάνω κινδύνους αλλά και για ‘ιδιαίτερους’ κινδύνους όπως :

  • Πειρατεία που θα εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια του ασφαλισμένου ταξιδιού όπου καλύπτονται ο θάνατος, οι σωματικές βλάβες, τα νομικά έξοδα, τα λύτρα και η απώλεια λύτρων σε περίπτωση απειλής ή /και απαγωγής του Ασφαλιζόμενου
  • Κάλυψη των νομικών εξόδων στα οποία θα υποβληθεί ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του σαν συνέπεια εσφαλμένης σύλληψης ή παράνομης κράτησής του από οποιαδήποτε Ξένη Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, καλύπτεται επίσης και η πιθανή χρηματική εγγύηση που θα πληρώσει ο ασφαλιζόμένος.