Παράλειψη πλοήγησης;
 

Χαρακτηριστικά

Η ευθύνη περιβαλλοντικής ρύπανσης ενέχει σοβαρούς οικονομικούς κινδύνους για τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη.

Παρόλο που η αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού και η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ (Προεδρικό Διάταγμα 148) έχουν αυξήσει την περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων, τα συνήθη ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης αδυνατούν να ανταποκριθούν πλήρως στις ανάγκες τους, καθώς εξαιρούν τη σταδιακή ρύπανση και τις ζημίες στη βιοποικιλότητα.

Την τελευταία δεκαετία, η AIG προσφέρει με συνέπεια καινοτόμα ασφαλιστικά προγράμματα για περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων στην Ευρώπη.
Η δέσμευσή μας προς στους ασφαλισμένους μας είναι ο λόγος δημιουργίας του EnviroPro, ενός καινοτόμου προϊόντος διευρυμένης κάλυψης που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

Απευθύνεται σε

Βιομηχανίες (χημικών, καθαριστικών, λιπασμάτων, πλαστικών, μετάλλου, αλουμινίου, κατασκευαστές μπαταριών, επεξεργασίας ξύλου, χάρτου-χαρτοπολτού, κλωστοϋφαντουργίας, τροφίμων), αποθηκευτικούς χώρους, εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων, κατασκευαστικές εταιρίες, εμπορικές επιχειρήσεις, γεωργική-κτηνοτροφική εκμετάλλευση, πολυεθνικές επιχειρήσεις

Πλεονεκτήματα και Καλύψεις

Κύρια Πλεονεκτήματα

 • Ευρεία, ευέλικτη κάλυψη
 • Δυνατότητα προσαρμογής των όρων ασφάλισης ώστε
 • να καλύπτουν και τις πιο σύνθετες ασφαλιστικές ανάγκες
 • Εύκολη διαχείριση, άμεση εξυπηρέτηση
 • Ασφάλιση από μία αξιόπιστη και οικονομικά ισχυρή Εταιρία
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τόσο στον σχεδιασμό της
 • κάλυψης, όσο και την άμεση αποζημίωση

Παρέχεται κάλυψη για:

 • Αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας
 • Έξοδα υπεράσπισης για τη διερεύνηση, διευθέτηση και διακανονισμό καλυπτόμενων απαιτήσεων
 • Δαπάνες πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων από συνθήκες ρύπανσης ή περιβαλλοντικής ζημίας
 • Ζημία προκαλούμενη από αιφνίδιο ή σταδιακό περιστατικό ρύπανσης
 • Κόστος καθαρισμού εγκαταστάσεων (ιδίων ή τρίτων)
 • Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες που προκαλούνται από συνθήκες ρύπανσης

EnviroPro

Καλύπτονται ζημίες που οφείλονται σε σταδιακή ρύπανση, όπως για παράδειγμα μακροχρόνια επαναλαμβανόμενες διαρροές, απελευθερώσεις αποβλήτων με αποτέλεσμα τη ρύπανση του περιβάλλοντος, π.χ. των προσκείμενων υπόγειων υδάτων ή των καλλιεργήσιμων εκτάσεων.

Καλύπτονται ζημίες σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς βιότοπους ως συνέπεια αιφνίδιας ή/και σταδιακής ρύπανσης.

Οι καλύψεις περιλαμβάνουν το κόστος επαναφοράς των ειδών και της αποκατάστασης των φυσικών βιοτόπων.

Καλύπτεται το κόστος καθαρισμού τόσο των ιδίων των εγκαταστάσεων μίας επιχείρησης όσο και των εγκαταστάσεων τρίτων, συνεπεία αιφνίδιας, ή σταδιακής ρύπανσης.

Σχετικά Έντυπα