Electronic Computer Crime

Electronic Computer Crime

Χαρακτηριστικά

Τι είναι το Electronic Computer Crime

Οι νέες τεχνολογίες που έχουν εισέλθει στο χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έχουν δώσει δημιουργήσει τις προϋπόθεσης ώστε να διαπραχθούν διαφόρων μορφών ηλεκτρονικά εγκλήματα εις βάρους τους. Είναι επιτακτική ανάγκη τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να εμπλουτίσουν τις υπηρεσίες πρός τους πελάτες τους να διασφαλιστούν από αυτού του είδους τους κινδύνους.

Απευθύνεται σε

Όλοι οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που προσφέρουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως τραπεζικές συναλλαγές στο διαδίκτυο ή χρηματιστηριακές συναλλαγές ή ακόμη και ενημέρωση των πελατών τους μέσω του διαδικτύου.

Πλεονεκτήματα
Η AIG έχει μια μακρά και επιτυχή ιστορία στην παροχή του συγκεκριμένου προϊόντος και είναι η μόνη Εταιρεία που προσφέρει το συγκεκριμένο προϊόν στην Ελληνική αγορά με ίδια χωρητικότητα. Συνεργάζεται με εμπειρογνώμονες με διεθνή εμπειρία που, παράλληλα με την ασφάλιση και χωρίς κόστος για τον ασφαλιζόμενο, προτείνουν μέτρα και μεθόδους εργασίας με σκοπό την διασφάλιση των συναλλαγών και την προστασία της περιουσίας του ιδρύματος.

Καλύπτεται η άμεση ζημία του ασφαλιζόμενου που επέρχεται συνεπεία των περιπτώσεων:

Μεταφορές κεφαλαίων, πιστώσεις λογαριασμών συνεπεία:

1. Δόλιας εισαγωγής Ηλεκτρονικών Δεδομένων στα:
– Συστήματα Η/Υ του Ασφαλιζόμενου.
– Συστήματα Η/Υ του κέντρου εκκαθάρισης συναλλαγών.
– Συστήματα μεταφοράς χρημάτων.
– Συστήματα Επικοινωνίας Πελατών.

2. Δόλιας τροποποίησης ή καταστροφής Ηλεκτρονικών Δεδομένων που είναι αποθηκευμένα ή μεταφέρονται μέσω των ανωτέρω συστημάτων ή κατά την μεταφορά τους μέσω γραμμών μεταφοράς δεδομένων (Modems) στο σύστημα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ασφαλιζόμενου, με πρόθεση να προκληθεί απώλεια στον Ασφαλιζόμενο ή με σκοπό το προσωπικό οικονομικό όφελος του ιδίου ή τρίτου προσώπου.

Μεταφορές κεφαλαίων, πιστώσεις λογαριασμών συνεπεία:

1. Δόλιας εισαγωγής Ηλεκτρονικών Δεδομένων στα:
– Συστήματα Η/Υ του Ασφαλιζόμενου.
– Συστήματα Η/Υ του κέντρου εκκαθάρισης συναλλαγών.
– Συστήματα μεταφοράς χρημάτων.
– Συστήματα Επικοινωνίας Πελατών.

2. Δόλιας τροποποίησης ή καταστροφής Ηλεκτρονικών Δεδομένων που είναι αποθηκευμένα ή μεταφέρονται μέσω των ανωτέρω συστημάτων ή κατά την μεταφορά τους μέσω γραμμών μεταφοράς δεδομένων (Modems) στο σύστημα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ασφαλιζόμενου, με πρόθεση να προκληθεί απώλεια στον Ασφαλιζόμενο ή με σκοπό το προσωπικό οικονομικό όφελος του ιδίου ή τρίτου προσώπου.

Μεταφορές κεφαλαίων, πιστώσεις λογαριασμών συνεπεία:
Δόλιας τροποποίησης Προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που γίνεται από κάποιον με πρόθεση να προκληθεί απώλεια στον Ασφαλισμένο ή με σκοπό το προσωπικό οικονομικό όφελος του ιδίου ή τρίτου προσώπου.

Μεταφορές κεφαλαίων, πιστώσεις λογαριασμών συνεπεία:
1. Δόλιας καταστροφής (ή απόπειρας), Ηλεκτρονικών Δεδομένων.
 
2. Απώλειας, ζημιάς ή καταστροφής των μέσων αποθήκευσης/μεταφοράς αυτών ως άμεσο αποτέλεσμα ληστείας, διάρρηξης, κλοπής, μυστηριώδους εξαφάνισης ή κακόβουλης πράξης.

Μεταφορές κεφαλαίων, πιστώσεις λογαριασμών συνεπεία:
 
1. Καταστροφής (ή απόπειρας) Ηλεκτρονικών Δεδομένων λόγω μετάδοσης ιών στα συστήματα Η/Υ του Ασφαλισμένου ή ενός Service Bureau.
 
2. Απώλειες Ηλεκτρονικών Δεδομένων λόγω μετάδοσης ιών στα συστήματα Η/Υ του Ασφαλισμένου ή ενός Service Bureau.

Μεταφορές κεφαλαίων, πιστώσεις λογαριασμών επί τη βάσει ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έχουν διαβιβαστεί στον ασφαλισμένο μέσω:
 
1. «Συστήματα Ηλεκτρονικής επικοινωνίας».
 
2. Telex, TWX, ή παρόμοιο μέσο.

Μεταφορές κεφαλαίων, πιστώσεις λογαριασμών επί τη βάσει ηλεκτρονικών μηνυμάτων τα οποία εικάζεται ότιέχουν διαβιβαστεί μέσω:
 
1. «Συστήματος Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας».
 
2. Telex, TWX ή παρόμοιο μέσο του Ασφαλισμένου.
 
Η κάλυψη αφορά και στην περίπτωση που ηλεκτρονικά μηνύματα του Ασφαλισμένου έχουν δόλια παραποιηθεί κατά την μεταφορά τους.

Απώλεια που συντελείται μέσω ενός Κεντρικού Αποθετηρίου επί τη βάσει ηλεκτρονικών μηνυμάτων τα οποία εικάζεται ότι έχουν διαβιβαστεί μέσω:
 
1. «Συστήματος Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας».
 
2. Telex, TWX ή παρόμοιο μέσω του Ασφαλισμένου.
 
Η κάλυψη αφορά και την περίπτωση που ηλεκτρονικά μηνύματα του Ασφαλισμένου έχουν δόλια παραποιηθεί κατά την μεταφορά τους.

Μεταφορές κεφαλαίων, πιστώσεις λογαριασμών επί τη βάσει εντολών που εστάλησαν μέσω fax τις οποίες όμως οι πελάτες είτε δεν γνώριζαν είτε δεν είχαν δώσει την συγκατάθεση τους και οι οποίες φέρουν πλαστογραφημένη υπογραφή.