Ασφάλεια Απώλειας Χρημάτων και Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων

Ασφάλεια Απώλειας Χρημάτων και Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων

Χαρακτηριστικά

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έξαρση του οικονομικού εγκλήματος. Περιστατικά όπως ένοπλες ληστείες και διαρρήξεις έχουν αυξηθεί τόσο σε συχνότητα όσο και σε ένταση κοστίζοντας στις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα, το μέγεθος τους ή την οργάνωση τους.

Εκτός όμως από αυτές τις περιπτώσεις συχνά οι επιχειρήσεις πέφτουν θύματα και των ίδιων των υπαλλήλων τους οι οποίοι λόγω της θέσης τους καταφέρνουν μόνοι τους ή σε συνεργασία με άτομα και εκτός της επιχείρησης να υπεξαιρέσουν μεγάλα χρηματικά ποσά πλαστογραφώντας υπογραφές και τιμολόγια, παραποιώντας έγγραφα και επιστρατεύοντας κάθε δυνατό μέσο για την επίτευξη οικονομικού οφέλους εις βάρος του εργοδότη τους.

Η υπεξαίρεση ενός σημαντικού ποσού θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας σε μια επιχείρηση και να την οδηγήσει ακόμη και στην χρεοκοπία. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις είναι ότι ακόμη και αν διαθέτουν μηχανισμούς ελέγχου πολλές φορές αυτοί είναι ανίσχυροι να περιορίσουν απόλυτα τέτοιες συμπεριφορές ενώ όταν μια υπεξαίρεση χρημάτων ανακαλύπτεται είναι συνήθως πολύ αργά.

 

Απευθύνεται σε

Σε εμπορικές επιχειρήσεις με σκοπό να τους προσφέρουν ολοκληρωμένη προστασία από παράνομες και δόλιες πράξεις υπαλλήλων και τρίτων περιορίζοντας έτσι την οικονομική τους απώλεια προστατεύοντας τον ισολογισμό τους.

Πλεονεκτήματα

  • Εκτεταμμένη εμπειρία ανάληψης κινδύνου
  • Εξειδικευμένη διαχείριση αξιώσεων - με ιδιαίτερη ευαισθησία και διακριτικότητα για τις εμπορικές σας σχέσεις
  • Επιθυμία να χτίσουμε μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
  • Εκτεταμμένη εμπειρία στην Ασφάλεια Χρηματικών Απωλειών
  • Ηγετική θέση παγκοσμίως στην αγορά Γενικών Ασφαλειών.

 

Καλύψεις

  • Πρόσθετη Περίοδος Ανακάλυψης γεγονότων μέχρι δώδεκα μήνες (οι παραδοσιακές καλύψεις έχουν μέχρι τρεις μήνες)
  • Κάλυψη απώλειας ή ζημιάς στα χρήματα συνεπεία επέλευσης τυχαίου γεγονότος ανωτέρας βίας ή τροχαίου ατυχήματος κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των χρημάτων
  • Κάλυψη απώλειας ή ζημιάς στα Χρήματα εξαιτίας παράνομης και υπαίτιας αφαίρεσης αυτών, που έλαβε χώρα μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης
  • Κάλυψη της ζημιάς που προκλήθηκε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης εξαιτίας της ληστείας/διάρρηξης
  • Κάλυψη της ζημίας της επιχείρησης από την αποδοχή πλαστών ή πλαστογραφημένων χαρτονομισμάτων ή εγγράφων.