Ευθύνη Εργατικής Πρακτικής

Ευθύνη Εργατικής Πρακτικής

Χαρακτηριστικά

Η Εργατική Πρακτική

Οι απαιτήσεις που απορρέουν από λανθασμένη εργατική πρακτική έχουν πολλαπλασιαστεί στην Ελλάδα τα πρόσφατα χρόνια. Επίσης, τα ποσά που αιτούνται έχουν αυξηθεί και κανείς πρέπει να συνυπολογίζει και τα σημαντικά νομικά έξοδα που απαιτούνται για μια επιτυχημένη υπεράσπιση, δεδομένης της εξειδίκευσης των νομικών γραφείων.

Απευθύνεται σε

Οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική εταιρεία που έχει υπαλλήλους κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με μια αγωγή για εργατική πρακτική. Μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι εταιρίες που έχουν επεκταθεί με θυγατρικές εκτός Ελλάδος καθώς και αυτές που αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς, σε σύντομο χρονικό διάστημα, με προσωπικό διαφορετικής παιδείας και σε διαφορετικά νομικά περιβάλλοντα.

Πλεονεκτήματα και Καλύψεις

Πλεονεκτήματα

  • Καλύπτονται τα φυσικά πρόσωπα και το νομικό πρόσωπο
  • Ανοιχτή κάλυψη στελεχών (όχι ονομαστική)
  • Κάλυψη μεμονωμένων απαιτήσεων ηθικής βλάβης / προσβολής προσωπικότητας
  • Αναδρομική κάλυψη λαθών και παραλείψεων
  • Πενταετής Πρόσθετη περίοδος γνωστοποίησης απαίτησης
  • Εκτεταμένη κάλυψη απαιτήσεων «ασφαλιζόμενος εναντίον ασφαλιζόμενου»
  • Πολύ υψηλά όρια ευθύνης
  • Παγκόσμια κάλυψη/δωσιδικία (ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη).

Καλύψεις

Η Ασφάλιση ευθύνης εργατικής πρακτικής προστατεύει την εταιρία και τα στελέχη της έναντι απαιτήσεων που προέρχονται από παραβάσεις της Εργατικής Νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα διακρίσεις κάθε είδους, άδικη απόλυση αλλά και σεξουαλική παρενόχληση. Η κάλυψη περιλαμβάνει τα νομικά έξοδα, έξοδα ερευνών καθώς και την αποζημίωση του υπαλλήλου/εργαζομένου.