Εξειδικευμένες Ασφαλιστικές Λύσεις

VC Protector, StockBrokers Indemnity and School Leader

Απευθύνεται σε

Εξειδικευμένες ανάγκες συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας / βιομηχανίας

VC Protector

Απευθύνεται σε εταιρίες επενδύσεων κεφαλαίου και συνδυάζει την κάλυψη ευθύνης στελεχών διοίκησης με την κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης.

Η κάλυψη αφορά σε όλα τα επενδυτικά κεφάλαια που συστήνονται και σε όλα τα εμπλεκόμενα νομικά (ή και φυσικά) πρόσωπα για την υλοποίηση μιας επένδυσης (Funds, investment advisors, management company, portfolio entities κ.λπ.).

StockBrokers Indemnity

Απευθύνεται σε χρηματιστηριακές εταιρίες και συνδυάζει καλύψεις απώλειας χρημάτων, ευθύνης στελεχών διοίκησης και επαγγελματικής ευθύνης.

School Leader

Ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που καλύπτει σχολεία/φοιτητικές σχολές σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, συνδυάζοντας καλύψεις Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης και Εργατικών Απαιτήσεων. Οι καλύψεις αφορούν τόσο το νομικό πρόσωπο όσο και τους καθηγητές που εντάσσονται στο εκάστοτε συμβόλαιο.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Κλάδο Χρηματικών Απωλειών.