Ασφάλεια Ανάκλησης Προϊόντων

Ασφάλεια Ανάκλησης Προϊόντων

Χαρακτηριστικά

Η κυκλοφορία ελαττωματικών προϊόντων που θα μπορούσαν να ενέχουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, αποτελεί μία πραγματική απειλή για όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα από την παραγωγή ως την κατανάλωση των προϊόντων, κυρίως σε ό,τι αφορά τη φήμη του εμπορικού σήματος και τον επακόλουθο κίνδυνο ακύρωσης συμβάσεων πώλησης και μείωσης μεριδίου αγοράς μιας επιχείρησης.

Η ασφάλιση της Ανάκλησης Προϊόντων της AIG μπορεί να προστατεύσει τις επιχειρήσεις δίνοντας την ευχέρεια να προχωρήσουν σε ανάκληση των προϊόντων γνωρίζοντας ότι όλα τα έξοδα θα καλυφθούν από το ασφαλιστήριο.

Απευθύνεται σε

Στις επιχειρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω του €1εκατ. που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων στους κλάδους Τροφίμων, Ποτών και Καλλυντικών.

 

Πλεονεκτήματα

Πλεονεκτήματα

 • Ως αναπόσπαστο μέρος του ασφαλιστικού προγράμματος, παρέχεται στους ασφαλισμένους άμεση και σε 24ωρη βάση πρόσβαση σε εξειδικευμένους και παγκόσμιου κύρους συμβούλους διαχείρισης κρίσεων, οι οποίοι είναι σε θέση να συμβάλουν αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της κρίσης.
 • Το Ασφαλιστήριο Ανάκλησης Προϊόντων της AIG μπορεί να προστατεύσει τις επιχειρήσεις δίνοντας την ευχέρεια να προχωρήσουν σε ανάκληση των προϊόντων ακόμα και πριν γνωστοποιηθεί ευρέως η ακαταλληλότητά τους,.
 • Δυνατότητα παροχής ιδιαίτερα υψηλών ποσών ασφαλιστικής κάλυψης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.
 • Δυνατότητα κάλυψης της δραστηριότητας της επιχείρησης οπουδήποτε στο εξωτερικό.

 

Καλύψεις

 • Ανακοινώσεις σε ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο για το ξεκίνημα της ανάκλησης
 • Απόσυρση και μεταφορά των ανακληθέντων προϊόντων
 • Υπερωρίες του υπάρχοντος προσωπικού ή μίσθωση επιπρόσθετου προσωπικού
 • Ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων για την προσωρινή αποθήκευση των ανακληθέντων προϊόντων
 • Καταστροφή / υγειονομική ταφή των ανακληθέντων προϊόντων
 • Έξοδα επιθεώρησης, περιλαμβανομένων των χημικών αναλύσεων, για την εξακρίβωση της αιτίας της μόλυνσης / αλλοίωσης του προϊόντος
 • Επαναδιανομή νέων προϊόντων σε αντικατάσταση των ανακληθέντων
 • Έξοδα ακύρωσης προγραμματισμένων διαφημίσεων
 • Έξοδα Συμβούλων: δυνατότητα μέσω 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής για χρησιμοποίηση των υπηρεσιών ανεξάρτητων γραφείων συμβούλων για θέματα ανάκλησης προϊόντων, ασφαλείας και δημοσίων σχέσεων. Τα έξοδα αυτά καλύπτονται χωρίς απαλλαγή και πέραν του ασφαλιστικού ποσού.

 • Απώλεια Κερδών από τη μείωση του κύκλου εργασιών
 • Αντικατάσταση των ανακληθέντων προϊόντων με νέα ή επαναφορά τους σε ασφαλή για τους καταναλωτές κατάσταση
 • Έξοδα αποκατάστασης του επιπέδου πωλήσεων ή μεριδίου αγοράς (π.χ. διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες)
 • Έξοδα αντιμετώπισης εκβιασμού αλλοίωσης των προϊόντων (π.χ. λύτρα).

Το συμβόλαιο ενεργοποιείται όταν συμβεί ένας από τους ακόλουθους ασφαλισμένους κινδύνους:

 • Τυχαία μόλυνση ή ελάττωμα των ασφαλισμένων προϊόντων που προκύπτει κατά την παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, συμπεριλαμβανομένης της λανθασμένης πληροφόρησης στην ετικέτα των προϊόντων
 • Εκ προθέσεως μόλυνση ή επέμβαση στα ασφαλισμένα προϊόντα
 • Εκβιασμός για μόλυνση ή επέμβαση στα ασφαλισμένα προϊόντα
 • Ανάκληση από αρμόδια Αρχή