Παράλειψη πλοήγησης;
 

Χαρακτηριστικά

 

Συγκεκριμένα, προσφέρεται η ασφάλιση των εμπορευμάτων (ανεξάρτητα από την κατηγορία του, δηλαδή: χύμα υγρά ή στερεά φορτία, εξειδικευμένα φορτία ή γενικά φορτία), τα οποία διακινούνται με οποιοδήποτε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο (φορτηγό – αυτοκίνητο, πλοίο, αεροπλάνο, ταχυδρομείο, courier ή συνδυασμός αυτών δηλαδή μικτές/σύνθετες μεταφορές), από φυσική ζημία ή απώλεια και η επαναφορά του ασφαλιζόμενου στην οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν την επέλευση του ασφαλισμένου κινδύνου.

Απευθύνεται σε

Επιχειρήσεις που θέλουν να ασφαλίσουν τα μεταφερόμενα εμπορεύματα τους (εισαγωγές – εξαγωγές – εσωτερικές διακινήσεις) από φυσική ζημία ή απώλεια.

Πλεονεκτήματα και Καλύψεις

Πλεονεκτήματα

  • Εκτεταμμένη εμπειρία ανάληψης κινδύνου
  • Εξειδικευμένη διαχείριση αξιώσεων - με ιδιαίτερη ευαισθησία και διακριτικότητα για τις εμπορικές σας σχέσεις
  • Επιθυμία να χτίσουμε μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
  • Εκτεταμμένη εμπειρία στην Ασφάλεια Χρηματικών Απωλειών
  • Ηγετική θέση παγκοσμίως στην αγορά Γενικών Ασφαλειών

Καλύψεις

  • Εισαγωγές από διάφορες χώρες του κόσμου μέχρι Ελλάδα
  • Εξαγωγές από Ελλάδα προς διάφορες χώρες του κόσμου
  • Μεταφορές από χώρα σε χώρα χωρίς ενδιάμεσο σταθμό στην Ελλάδα (προϋπόθεση ύπαρξης νομίμου συμφέροντος στην Ελλάδα)
  • Εσωτερικές διακινήσεις (σε διάφορα μέρη εντός Ελλάδας)

Οι καλύψεις είναι σύμφωνα με τις ρήτρες του Ινστιτούτου των 'Αγγλων Ασφαλιστών (Institute Cargo Clauses [A], [B], [C]).

Σχετικά Έντυπα