Ιδιώτες

Στην AIG έχουμε δημιουργήσει ευέλικτα και ολοκληρωμένα προγράμματα με καινοτόμες καλύψεις και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ιδιωτών και οικογενειών. 

Επιλέγοντας την AIG μπορείτε να είστε σίγουροι για την ασφάλεια των περιουσιακών σας στοιχείων όπως το αυτοκίνητο, η κατοικία, το σκάφος το ποδήλατο, τα ταξίδια σας ή για τη φροντίδα που θα λάβετε σε περίπτωση ατυχήματος. 

Εάν έχετε ανάγκη από μια ασφαλιστική κάλυψη που θα παρέχει τα μέγιστα δυνατά επίπεδα εξυπηρέτησης και προστασίας για περιουσιακά στοιχεία ιδιαίτερης αξίας, μπορείτε να επιλέξετε την ασφαλιστική κάλυψη του All Risk που παρέχει εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες λύσεις πέρα από τις συνήθεις της αγοράς.

 

*Έκπτωση προσεκτικού οδηγού:  Η έκπτωση διαμορφώνεται σύμφωνα με το ιστορικό ζημιών, τα χαρακτηριστικά του κινδύνου και τη συνέχεια ασφάλισης. Εφαρμόζεται στις καλύψεις Αστικής Ευθύνης & Ιδίων Ζημιών για Ε.Ι.Χ. Το 20% παρέχεται σε οδηγούς χωρίς ζημιές και συνεχόμενη ασφάλιση τα τελευταία 5 έτη