Προσωπικό Ατύχημα

Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχημάτων

Χαρακτηριστικά

Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχημάτων

Τα προγράμματα προσωπικών ατυχημάτων έχουν ετήσια διάρκεια και ανάλογα με αυτό που θα επιλέξετε, περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις:

 • Απώλεια ζωής από ατύχημα    
 • Μόνιμη Ολική/Μερική Ανικανότητα από ατύχημα       
 • Νοσοκομειακό επίδομα από ατύχημα ή ασθένεια                                          
 • Χειρουργικό επίδομα από ατύχημα ή ασθένεια
 • Πρόσκαιρη ανικανότητα προς εργασία από ατύχημα ή ασθένεια
 • Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα.

Απευθύνεται σε:

Αυτούς που θέλουν να προσφέρουν ένα αίσθημα ασφάλειας στους ίδιους ή/και στην οικογένειά τους

Παροχές και Πλεονεκτήματα

Παροχές Βασικού Προγράμματος

 

 • Απώλεια Ζωής από Ατύχημα
 • Μόνιμη Ολική/Μερική ανικανότητα από Ατύχημα
 • Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες εντός/εκτός Νοσοκομείου από Ατύχημα
 • Νοσοκομειακό Επίδομα από Ατύχημα από την 1η ημέρα μέχρι 180 ημέρες
 • Δαπάνες Έκτακτης Διακομιδής από Ατύχημα
 • Χειρουργικό Επίδομα Ατυχήματος

Μοναδικά πλεονεκτήματα

 • Ουσιαστικές και χρήσιμες καλύψεις
 • Προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες και οικονομικές προτεραιότητες
 • Οι διαδικασίες ασφάλισης και ανανέωσης των ασφαλιστηρίων σας είναι απλές και γρήγορες
 • Εξαιρετική σχέση ποιότητας και τιμής
 • Ταχείες διαδικασίες αποζημίωσης χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες
 • Ειδικές εκπτώσεις.

School – Γλάρος & Αετός

Το πρόγραμμα School της AIG πετάει!

Πρόκειται για ένα απλό και οικονομικό πρόγραμμα που έχει σκοπό να εξασφαλίσει τις σπουδές των παιδιών σας, με τα δύο διαφορετικά πακέτα ΓΛΑΡΟΣ και ΑΕΤΟΣ. Τα πακέτα αυτά προσφέρουν στους γονείς των μαθητών τη δυνατότητα να διασφαλίσουν τη βασική τουλάχιστον εκπαίδευση των παιδιών τους, όπως την είχαν οραματιστεί ακόμα και στην περίπτωση που ένα σοβαρό αναπάντεχο ατύχημα των γονέων θα μπορούσε να τις εμποδίσει ή και να τις διακόψει.

To πρόγραμμα School σε περίπτωση Απώλειας Ζωής ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχημα του ασφαλιζόμενου γονέα προσφέρει:

 • Εφάπαξ ποσό €30.000 ή €50.000 και επιπλέον
 • Ετήσιο Επίδομα Διαβίωσης €3.000 ή €5.000 αντίστοιχα, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει τα 18 ή 24 χρόνια (εφόσον αποδεδειγμένα σπουδάζει).